Terms and conditions

การซื้อสินค้าที่ lygland.com จะมีเงื่อนไขดังนี้

  1. สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
  2. สามารถเลือกซื้อสินค้าและชำระเงินได้ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
  3. สามารถสั่งซื้อสินค้าและจัดส่งในที่อยู่ที่แตกต่างกันได้
  4. โปรดระบุข้อมูลการจัดส่งที่ชัดเจน
  5. การสั่งซื้อที่ Lygland.com มีการประกันสินค้า โดยขึ้นอยู่ที่เงื่อนไขการรับประกันในแต่ละประเทศ