(ของเล่นแมว ขนนกสีขาว,ดำ) – Feather funny cat stick – By lalapetio – White